Szenarienanalyse mit dem Modell e3.at – Modellierung defizitfinanzierter Maßnahmen expansiver Wirtschaftspolitik.

Großmann, A., Wolter, M. I., Frank-Stocker, A. & Hinterberger, F. (2017): Szenarienanalyse mit dem Modell e3.at – Modellierung defizitfinanzierter Maßnahmen expansiver Wirtschaftspolitik. GWS Research Report 2017/1, Osnabrück.